ภายใน

by puifff

เรื่องราวภายในจิตใจของเรานั้นไม่อาจมีใครที่จะมาเข้าใจได้เท่าตัวเราเอง บางคนไม่เข้าใจในตนเองเพราะไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาว่างในการพิจารณาตนเองเลย

Advertisements