ความน่าจะเป็น : ความบังเอิญ

by puifff

งดไปในที่ที่มีความน่าจะเป็นว่าจะมีโอกาสเจอเค้า น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ถึงแม้อาจจะมีบ้างที่จะมีเปอร์เซ็นแห่งความบังเอิญในการเจอกันบ้างก็เถอะ ก็ปล่อยไปเถอะ เรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอกัน ลดโกาสแห่งความบังเอิญให้น้อยลงที่สุด นอกจากจะบังเอิญเจอกันจริงๆ

Advertisements