ใจกว้างดั่งมหาสมุทร

by puifff

คุณสมบัติของกุลสตรีในหนังจีนคือ คุณสมบัติหลักๆคือ **ใจกว้าง**

Advertisements