นกในกรงตัวนั้น

by puifff

นกในกรงตัวนั้น ไม่จำเป็นต้องเห็นคนที่รัก หรือใกล้ชิดกัน อยู่ด้วยกัน

Advertisements