กางร่ม

by puifff

ร่ม
เราเป็นคนชอบร่ม
เรารู้สึกดีที่ได้กลางร่มในวันแดดออก-
และวันที่ฝนตก
แต่เราจะรู้สึกดีกว่า
ถ้าเราไม่ได้อยู่ใต้ร่มเพียงลำพัง . . .

@:puifff
13:07:2013
22:11

Advertisements